Vad är Funkis

Funkis är en byrå för digital lärande baserad i Göteborg. 
Våra utbildningar handlar om allt från produktutveckling till kundbemötande. Våra utbildningar används inom en mängd områden och våra kunder är allt från lokala aktörer till globala företag och organisationer. 
 

Vårt uppdrag

Vårt jobb är att skapa de bästa digitala lärolösningarna vi kan baserat på våra kunders behov. Våra kunder investerar i lärande för att de åstadkomma en förbättring, till exempel minskade kostnader, mer effektiva team, och få till stånd en varaktig förändring. Därför börjar vi varje uppdrag med att analysera våra kunders förväntningar och se på dem ur användarens perspektiv.

Funkis är en förkortning av ordet funktionalism en stil inom design och arkitektur som bygger på idén att skönhet uppstår ur funktionalitet. Det handlar om att klargöra och förenkla, att bra design hjälper användaren. Dessa principer guidar oss i vårt arbete och definierar våra idéer kring lärande.

our_mission

Användarens perspektiv

En lyckad lärolösning utgår från användaren och hens verklighet. Vi fokuserar på att attrahera användaren med interaktiva övningar, metoder och en visuell design som engagerar och inspirerar. Om våra utbildningar inspirerar användarna till att skapa förändring har vi lyckats. Det är så vi hjälper våra kunder att nå sina mål!  

learner_perspective

Det är vi som jobbar på Funkis

Vi har bakgrunder inom spelindustrin, teknik, utbildning och kommunikation. Vi har en mix av erfarenheter och personligheter, och vi gillar att tänka utanför ramarna.
Våra olika perspektiv i kombination med vår långa erfarenhet är ovärderliga för att förstå våra kunders utmaningar och för att ta fram nya idéer för lärande. Det är så vi skapar de bästa möjliga lärolösningarna för våra kunder.