Vårt erbjudande

Funkis utvecklar digitala utbildningar för mobila enheter och datorer. I vårt erbjudande ingår e-learning, virtuella workshoppar och online event. Allt vi producerar går att köra i en vanlig webbläsare. Vi jobbar med två huvudsakliga format: Individuella aktiviteter och Gruppaktiviteter. De kan levereras var för sig eller som delar i mer omfattande läroprogram.

Funkis learning platform

Creating and running learning solutions

To make the most of digital learning, we have developed our own platform.

Learn more about Funkis learning platform

Våra digitala learning-format

1.

Individuella aktiviteter 

Våra individuella aktiviteter bygger på en stor del interaktivitet, berättande och spelmoment. Allt förpackat i en snygg design som inspirerar till lärande på användarens villkor.

Läs mer om individuella aktiviteter
mobile_app_example

2.

Gruppaktiviteter

Människor är nyfikna och har en inneboende kraft att lära sig av varandra genom samtal och diskussion. Funkis workshoppar är utformade så att användarna uppmuntras att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Våra metoder går ut på att låta användarna lösa problem, ta fram handlingsplaner, strategier eller etablera nya arbetssätt.

Läs mer om gruppaktiviteter
group_activity_icon

3.

Virtuella utbildningsdagar

Tack vare digital facilitering, engagerande gruppaktiviteter och möjligheten att dela data, kan vi erbjuda ett helt virtuellt alternativ till traditionella klassrumsutbildningar. Övningarna är fördelade över en serie ’breakout sessions’ och inkluderar Q&A, post-it-lappar, workshop canvas, quiz och andra learning-aktiviteter.

Läs mer om virtuella utbildningsdagar
virtual_learning_icon

Vår digitala verktygslåda

Vårt bibliotek av lärolösningar

Genom åren har vi sett vilka aktiviteter som fungerar bäst och är mest uppskattade ur ett lärandeperspektiv. Vi sparar dessa aktiviteter i ett bibliotek. Det betyder att vi snabbt kan strukturera och paketera innehåll på bästa möjliga vis för användarna.

Co-production 

Tack vare vårt Content Management Tool kan vi erbjuda ett effektivt sätt att jobba med innehåll tillsammans. Du som kund väljer själv hur delaktig du vill vara i processen – från att jobba med granskning, uppdateringar och redigering till att bygga hela lärolösningen i vårt verktyg. Oavsett så tar vi hand om teknik, grafik och lärodesign.

Vår läroplattform

Med vår läroplattform tänjer vi på gränserna för vad vi kan åstadkomma med digitalt lärande. Plattformen gör det möjligt för användare att dela data och göra resultat tillgängliga för analys. Plattformen används också för att lagra och distribuera träningar.

Lagring och datadelning 

Funkis läroplattform fungerar som ett enklare LMS (Learning Management System) för att lagra och distribuera utbildningar. Funkis plattform är kompatibel med SCORM 2004 men har en unik egenskap: Möjligheten att dela data mellan användare. Det betyder att användare bland annat kan rösta individuellt i en självstudie för att tillsammans arbeta vidare med resultatet i en workshop. Detta ger oss unika möjligheter att konvertera klassrumsutbildningar till ett virtuellt format.

Dataanalys 

Pålitliga lärodata och statistik som är enkel att jobba med är avgörande för en lyckad kompetensutveckling och för att ta rätt strategiska beslut. Med Funkis plattform kan du visa och analysera data från såväl självstudier som gruppworkshoppar genom en interaktiv dashboard. Rapporterna kan inkludera resultat från exempelvis utvärderingar, reflektionsövningar, simuleringar eller handlingsplaner som skapats i en träning. I dashboarden är det lätt att penetrera, skräddarsy och jämföra användardata.