Arbeten

Våra kunder kommer från många olika sektorer och de har alla sina unika utmaningar. Detta är några exempel på lärolösningar som utgår från vår filosofi om lärande – att sätta användaren i centrum och lösa våra kunders problem. Titta gärna! 

Hur skyddar vi våra IT-miljöer?


Kundens läromål: Säkra att alla anställda känner till de vanligaste hoten, svagheterna och skydden relaterade till specifika IT-miljöer, arbetsuppgifter och ansvarsområden. 


Funkis lösning: En dynamisk lärolösning bestående av en självstudie och problemlösning i grupp. För att spara värdefull tid för organisationen filtrerar användaren innehållet i självstudien på roll och ansvar.

Workshoppen bygger på en fiktiv implementering av ett IT-system. Användarna diskuterar och löser en serie dilemman vid kritiska punkter av implementeringen.


Lärodesign element:

Självstudie

problemlösning i grupp

Videofilmad guide

Skräddarsydd

Interaktiv video

meet_the_customer_1

Hur säkerställer vi att nya produkter skapar kundvärde?


Kundens läromål: Skapa förståelse för olika kundtyper – deras unika situation, problemområden och utmaningar – så att utvecklare kan fokusera på de lösningar som ger mest värde för kunden.


Funkis lösning: En självstudie följd av problemlösning i grupp. Självstudien presenterar en serie kunder vars unika utmaningar introduceras tillsammans med fakta som är nödvändiga för att lösa gruppövningarna. Övningarna består av ingenjörsdilemman på avancerad nivå och varje val följs av utförlig respons. Som ytterligare ett lager tävlar grupperna som deltar mot varandra. 


Lärodesign element:

Självstudie

Problemlösning i grupp

Videofilmad guide

Handlingsplan

Spelmoment

diagnostics_and_repair

Hur hjälper vi personalen förstå ansvarsområden i den etablerade diagnostiska processen?


Kundens läromål: Förklara den diagnostiska processen och uppmuntra användarna att tillämpa metoden. 


Funkis lösning: Träningen börjar med ett interaktivt scenario där användaren felsöker en trasig diskmaskin. Genom att lösa problemet blir det uppenbart att felsökningen går i linje med den etablerade diagnostiska metoden. Med detta som bas förklarar vi hela den diagnostiska metoden och lyfter fram fördelarna med detta arbetssätt.  


Lärodesign element:

Självstudie

Videofilmad guide

Interaktiv video

Skräddarsydd

product_development

Hur säkerställer vi att produktutvecklarnas projektplaner följer den långsiktiga produktplaneringen?


Kundens läromål: Visa fördelarna med att följa den långsiktiga produktplaneringen och hur vi ska tillämpa detta arbetssätt. Förklara hur produktutvecklare ska prioritera olika funktioner med hänsyn till företagets grundvärderingar och kundens behov. 


Funkis lösning: Träningen börjar med ett case baserat på en framgångshistoria. Ett autentiskt case där alla delprojekt var i linje med den långsiktiga planeringen. I den centrala övningen prioriterar användaren och planerar produktutveckling för en fiktiv kund baserat på kundbehov och företagets värderingar.  


Lärodesign element:

Självstudie

Videofilmad guide

Interaktiv video

Skräddarsydd

volvo_brand_1

Hur visar vi för våra anställda att det är de som skapar vårt varumärke?


Kundens läromål: Stärka engagemanget för varumärket. Visa för anställda att det är de som formar vårt varumärke, och bidrar till företagets framgångar. 


Funkis lösning: Det första steget var att lansera en tävling där anställda bidrog med berättelser om varumärket. Berättelser som visade hur kollegor, runt hela världen, har format varumärket genom att göra det lilla extra. Vi valde ut historier som speglar företagets grundvärderingar och presenterade genom dem olika aspekter av varumärket. Detta illustrerade för användaren hur de påverkar kundupplevelsen och formar sitt personliga engagemang för varumärket. Efter avslutad utbildning får användaren ett diplom som skräddarsys baserat på de val hen gjorde under själva utbildningen.  


Lärodesign element:

Självstudie

Videofilmad guide

Interaktiv video

Personligt engagemang för varumärket

Skräddarsydd

Diplom

Hur ökar vi försäljning i våra butiker med hjälp av expertkunskap?


Kundens läromål: Baserat på sömnbehov och bekymmer från kunder på sovrumsavdelningen, ska anställda kunna ge konkreta sömnråd samt föreslå passande produkter. 


Funkis lösning: Sömn är något som alla har erfarenhet av, därför föreslog vi en lösning som bygger på personlig reflektion. Under träningen bygger användaren en unik sömnprofil för att på så vis förstå och tillämpa den nya kunskapen. I slutövningen ger användaren råd baserat på den färdiga sömnprofilen.  

För att ge användarna, som jobbar i butiken, maximal flexibilitet kan utbildningen tas på mobil. Utbildningspaketet inkluderar även en rollspelsworkshop. En avgörande aspekt är att innehållet i utbildningen kommer från en extern sömnexpert.  


Lärodesign element:

Självstudie

Videofilmad guide

Interaktiv video

Personlig profil

Skräddarsydd

Rollspel workshop